Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MLC 2006 - STCW

 

MLC 2006

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4.3, 5.1  MLC 2006 (18/1/2019)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ MLC 2006 (8/1/2019)

MLC - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑ (WELFARE) ΝΑΥΤΙΚΩΝ (9/11/2018)

MLC 2006 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (14/3/2018)

ΕΕ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ MLC 2006  (2/2/2018)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MLC 2006 (31/7/2017)

MLC 2006 - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ PARIS MOU - ΣΥΝΗΜ. (6/2017)

MLC 2006 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΦΕΚ (26/1/2017)

MLC 2006 - TRANSITIONAL MEASURES (1/2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ MLC 2006 (27/6/2016)

MLC - ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΕΙΣ 2014 (2/2016)

MLC - 2006 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (16/6/2015) -- ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΝΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Frequently Asked Questions (FAQs)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (11/12/2013)

Υ.Ν.Α. - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ (20/1/2014)

Υ.Ν.Α. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (15/1/2014)

INT. CHAMBER OF SHIPPING - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ MAR. LAB. CONV. (MLC) (6/11/2013)   

ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ MLC 2006 (10/2013)

Υ.Ν.Α. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MLC 2006 (10/9/2013)

Υ.Ν.Α. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ MLC 2006 (13/8/2013)

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ MLC 2006 (16/8/2013)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MLC 2006 - PARIS MoU (14/8/2013)

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MLC 2006 (07/2013)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ MLC 2006 - ΦΕΚ (7/2013)  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006 (28/6/2013)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006 (17/6/2013)

ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006 - ΦΕΚ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MLC 2006

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ILO (18/2/2010)

 

STCW

STCW - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (10/2014)

STCW - ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (16/9/2014)

ΣΗΜΑ ΥΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STCW (2/2014)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (10/5/2013)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ STCW --- ΦΕΚ STCW

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΕΕ CIRCULAR 7055 - STCW

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image