Ανακοινώσεις Οίκου του Ναύτου

-

 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ 2018 (28/3/2018)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (12/12/2017)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (3/4/2017)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (30/11/2016)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (27/10/2016)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΣΧΑ (25/4/2016)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (14/12/2015)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΣΧΑ 2015 (1/4/2015)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (21/11/2014)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤ. (21/11/2014)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΣΧΑ 27/3-15/4  (24/3/2014)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013 (4/12/2013)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΣΧΑ 2013 (19/4/2013)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ (11/2012)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΕΟΠΠΥ (2012)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2012 (4/2012)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2011)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) (3/2010)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΣΧΑ 1/3 - 26/3 (1/2010)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ (11/2009)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (10/2008)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (6/2007)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (4/2006)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, Π.ΦΑΛΗΡΟ (3/2006)

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (9/7/2005)

 

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image