Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

 

ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΛ.ΣΥΜΒ.ΕΡΓ. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ (20/11/2018)

ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΛ.ΣΥΜΒ.ΕΡΓ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΕΚ1 - ΦΕΚ2 (14/11/2018)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017 (21/11/2017)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (21/11/2017)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ (21/11/2017)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (21/11/2017)

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30/5/2017)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ 2014 (7/2014)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (12/5/2014)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 2014 (4/2014)   ΦΕΚ 1 (28/6/2014)  ΦΕΚ 2 (28/6/2014)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑKΤΟΠΛΟΙΚΩΝ 2014 (4/2014)   ΦΕΚ (26/6/2014)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (12/5/2014)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 2014

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 2014

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7/2013)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ 2011

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 2010

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ (7/2010)

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ (10/2009) - ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ (8/2009) - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ (7/2009) - ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ (7/2009)

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (8/2008)

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (6/2007)

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (3-7/2006)

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (4-6/2005)

 

 

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image