ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAIL AHEAD

Παρουσίαση του προγράμματος

To Sail Ahead στο Facebook : http://www.facebook.com/pages/Sail-Ahead/217749288282797

Φωτογραφίες από τη διακρατική συνάντηση εργασίας

Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο για Δοκίμους

Ερωτηματολόγιο για Αξιωματικούς και Πλοιάρχους

ENGLISH VERSION OF QUESTIONNAIRES FOR MASTERS - DECK MATES AND CADETS ARE INCLUDED INTO THE WEB PAGE :

www.sailahead.eu/survey

 

 

Συνέδριο στο PALLINKI FINLAND