Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Επιστολή ΠΕΠΕΝ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας