ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2007

Στις 22 και 23 Μαϊου 2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΕΝ.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ