ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2009

Στις 18 και 19 Μαϊου 2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΕΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ