ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010

Στις 10 και 11 Μαϊου 2010 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΕΝ.