ΗΜΕΡΙΔΑ I.L.O. (18/2/2010) ΤΗΣ Π.Ε.Π.Ε.Ν.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ LLOYD'S REGISTER

Στις 18 Φεβρουαρίου, η Ένωσή μας πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα την Σύμβαση
Ναυτικής Εργασίας με την συνεργασία του Hellenic Lloyd's.
Εισηγητής του θέματος ήταν ο κ. Μιχάλης Σιγάλας (Senior ILO Specialist).
Στην Ημερίδα της ΠΕΠΕΝ παρευρέθηκαν συνάδελφοι, αρχιπλοίαρχοι και εκπρόσωποι
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Την Ημερίδα «άνοιξε» ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ capt. Γ.Βλάχος που ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την προσέλευσή τους.

Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006),

προτεινόμενο σχέδιο δράσης