ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Θέμα:              Εκπαίδευση-πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ. S.T.C.W. 1978.

 

Εφαρμογή:     Σε όλα τα πλοία που ναυτολογούν Έλληνες ναυτικούς.

 

Σχετ:                Α.Π. 3636/03/2012/06.11.2012 εγκύκλιος ΥΝΑ/ΔΕΚΝ-Γ΄.

 

Περίληψη:  Το ΥΝΑ γνωστοποιεί τη διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών Αξιωματικών Ασφάλειας Πλοίου (Α.Α.Π -S.S.O.), και έκδοσης νέων, μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Μανίλα 2010.

 

 

Υπόδειγμα Α

 

 

Υπόδειγμα Β

 

 

Υπόδειγμα Γ

 

 

Υπόδειγμα Δ