ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Έντυπο τύπου 1

Έντυπο τύπου 2

Σχετ. : α) Εγκύκλιος ΑΠ:5226.4/02/01/06-07-2001 YEN/ΓΔΔΥ-ΚΝΠ/ΔΟΠΥ-ΔΝΕΡ-ΔΠΝΤ
           β) Εγκύκλιος ΑΠ:5226.4/03/06-07-2001 ΥΕΝ/ΓΔΔΥ-ΚΝΠ/ΔΟΠΥ-ΔΝΕΡ-ΔΠΝΤ (ΜΠΟ)

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας :

1. Με την πιο πάνω (α) σχετική, σας διαβιβάστηκαν τα έντυπα τύπου 1 και 2 θα πρέπει να συμπληρωθούν την 10η Σεπτεμβρίου 2001 ( έντυπο 1) και σε κάθε μεταβολή του πληρώματος (έντυπο 2) για την έναρξη της υλοποίησης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Πλοίων – Ναυτικών.

2. Επίσης έγινε αναφορά στους στόχους του Συστήματος και θεωρούμε ότι το σύνολο των εμπλεκομένων πρέπει να συμφωνεί ότι η επίτευξη των στόχων αυτών θα έχει ουσιαστικά οφέλη για την Ελληνική εμπορική ναυτιλία αφού, μεταξύ άλλων, θα υφίσταται πλέον άμεσα και διαρκώς μια πραγματική εικόνα της.

3. Βέβαια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αποφασιστικό ρόλο για την επιτυχή υλοποίηση του Συστήματος έχουν οι Πλοίαρχοι των πλοίων.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως οι Εφοπλιστικές Ενώσεις ( μέσω των μελών τους), η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και ιδιαίτερα η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, επιπλέον από τη μέριμνα για την έγκαιρη προώθηση των προς συμπλήρωση εντύπων στους Πλοιάρχους των πλοίων, συστήσουν σε αυτούς να επιδείξουν προσοχή και επιμέλεια στην ορθή συμπλήρωση τους και στην έγκαιρη διαβίβασή τους.
Το ΥΕΝ κατανοεί ότι η συμπλήρωση των εντύπων προσθέτει, έστω και περιοδικά, κάποιο πρόσθετο έργο στους Πλοιάρχους των Ελληνικών εμπορικών πλοίων, όμως εκτιμά οτι αυτό θα έλθει σε πέρας αποτελεσματικά όπως αποτελεσματικά γνωρίζουν οι Έλληνες Πλοίαρχοι του εμπορικού ναυτικού να ασκούν τα καθήκοντα τους.

4. Με την ευκαιρία του παρόντος κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι στα γενικά στοιχεία του νέου Συστήματος θα μπορούν, εφόσον το ζητήσουν, να έχουν πρόσβαση οι Εφοπλιστές και οι Ναυτεργατικές Ενώσεις ενώ οι εφοπλιστές – πλοιοκτήτες και οι ναυτικοί θα έχουν ομοίως πρόσβαση στα ειδικά στοιχεία που αφορούν τα πλοία τους ή το άτομό τους αντίστοιχα.

5. Τέλος στις Λιμενικές Αρχές προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα επισημαίνεται ότι η συμβολή τους για την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με το σχεδιασμό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Χωρίς να παραγνωρίζουμε το σύνολο του έργου που επιτελείτε για άσκηση των αρμοδιοτήτων σας εφιστούμε την προσοχή σας και στην επιμελή εφαρμογή της (β) σχετικής.

Προς το σκοπό αυτό, το περιεχόμενο της πιο πάνω (β) σχετικής είναι αναγκαίο να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης σε ειδική προς τούτο συγκέντρωση που θα οργανώσει έγκαιρα ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας με το προσωπικό που έχει ορισθεί Υπεύθυνο Συμπλήρωσης Εντύπων – Ενημέρωσης Πλοιάρχων Πλοίων.