ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/59/ΕΚ (ΠΔ49/2005)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΕ Ή ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ