Θέμα:                ΥΝΑ – Διόρθωση Βιβλίου Πετρελαίου των Πλοίων.
Εφαρμογή:      Στα πλοία που έχουν υποχρέωση να τηρούν Βιβλίο Πετρελαίου
Περίληψη:        Επιστολή του ΥΝΑ για να καλύπτονται τα πλοία από λάθος στην έκδοση του Βιβλίου Πετρελαίου.

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με εγκύκλιό της αναφέρεται στην υφιστάμενη έκδοση Βιβλίου Πετρελαίου (Μέρος Ι) που υποχρεούνται να τηρούν τα υπό ελληνική σημαία πλοία, και συγκεκριμένα στην σελίδα 22 αυτού. Όπως σημειώνει, μετά την παράγραφο C.11.4 “4. Ποσότητα καταλοίπων που συγκεντρώθηκε με χειροκίνητη λειτουργία…….m3”, έχει παραληφθεί εκ παραδρομής η μετάφρασή της στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: “4. Quantity of residuecollected by manual operation……. m3”.

Για να αποφευχθούν προβλήματα για τα πλοία κατά τους ελέγχους τους από επιθεωρητές του Port State Control, η ΔΠΘΠ απέστειλε την επισυναπτόμενη επιστολή της στην Αγγλική γλώσσα για να ενταχθεί στην αρχή του Βιβλίου Πετρελαίου με ευθύνη των πλοιάρχων τους, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη κατά τον έλεγχο του Βιβλίου.

Επιστολή