Θέμα :             Kατ’ εξαίρεση ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ/Π-Μ σε πλοία υπό ξένη σημαία μη ασφαλισμένα στο ΝΑΤ για την εκτέλεση του Α’ και Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους. 

Εφαρμογή:     Σε πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία, μη ασφαλισμένων στο ΝΑΤ, επί  των οποίων ναυτολογούνται σπουδαστές για την εκτέλεση του Α’ και Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους. 

Περίληψη:     Κατάργηση της προβλεπόμενης υποχρέωσης του Υπουργού Ναυτιλίας-Αιγαίου να εκδίδει Απόφασή του για κάθε θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο, με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ναυτολόγηση σπουδαστών σε πλοία Κοινοτικής σημαίας ή σημαίας τρίτων χωρών μη συμβεβλημένων στο ΝΑΤ.Απόφαση Υ.Ν.Α.