ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΠΕΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ Ν.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επιστολή Σελίδα 1

Επιστολή Σελίδα 2