ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υ.Ε.Ν. ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Ε.Ν.