Η πραγματικότητα, για την πρόταση των 9 σωματείων για την διάθεση του 1.000.000 ευρώ και 150.000 ευρώ αντιστοίχως, για την ανακούφιση των Συναδέλφων μας Ναυτικών και του Συστήματος Υγείας και οι τακτικισμοί του Γ.Γ της ΠΝΟ για την αποφυγή της πρότασης μας.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ 9 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΝΟ

3. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 7-4-20

4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΝΟ ΠΡΟΣ 9 ΣΩΜΑΤΕΙΑ

5. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9-4-20

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ 9 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

6. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΝΟ 9-4-20

7. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 10-4-20

8. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 10-4-20