Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012


Άρση της Πολιτικής Κινητοποίησης των πληρωμάτων πλοίων του Εμπορικού
Ναυτικού και της επίταξης των υπηρεσιών τους.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ207/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά
μετά από εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστή Μουσουρούλη
αίρεται η πολιτική κινητοποίηση των πληρωμάτων των δρομολογημένων
Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγωγών πλοίων του
Εμπορικού Ναυτικού που είχε επιβληθεί με την υπ' αριθμ. Υ290/29-11-2010
απόφαση.
Συναφώς με την υπ. αριθμ. πρωτ. 733.10-25/215α/2012 απόφαση Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου αίρεται η επίταξη των υπηρεσιών των πληρωμάτων των
δρομολογημένων Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγωγών
Πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.