ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

Εχουν γραφεί από το μέλος Δ.Σ. της Ενωσής μας, Αρχιπλοίαρχο Παναγιώτη Γιγή, και τον συνάδελφό του, καπτ. Γιαννουλάκη Γεώργιο