ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Παράβαση κράτους μέλους – Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι-Απαίτηση της ιθαγένειας του κράτους μέλους της σημαίας του πλοίου» 

            Μετά την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται η Ελληνική Πολιτεία να προσαρμόσει τη νομοθεσία της στις απαιτήσεις της απόφασης αυτής. Αναμένουμε αυτό να γίνει κατά τρόπο τέτοιο που θα καταδείξει ότι στα υπό Ελληνική σημαία πλοία,  ο Πλοίαρχος και ο αντικαταστάτης του (υποπλοίαρχος) ασκούν καθήκοντα δημοσίου λειτουργού κατά μόνιμο και πάγιο τρόπο, σαν ένα κύριο καθήκον ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά στον κύκλο των δραστηριοτήτων τους. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό αφού, ο σκοπός και το αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης των Ελληνικών Εμπορικών πλοίων δεν είναι μόνο το οικονομικό όφελος αλλά ακόμα, η κοινωνική συνοχή με την συνεχή εξυπηρέτηση αναγκών δημοσίου συμφέροντος για το σύνολο των συμπατριωτών μας, όπως και η παραδοσιακή συμμετοχή της εμπορικής μας ναυτιλίας στην άμυνα σε όλους τους εθνικούς αγώνες σαν το «τέταρτο όπλο». Ας μην λησμονούμε ότι η πατρίδα μας είναι η μόνη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας αμφισβητούνται κυριαρχικά της δικαιώματα.

            Περιμένουμε από την Ελληνική Πολιτεία να μας καλέσει για να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση αυτής της νομοθεσίας αλλά και στην εφαρμογή της.

            Είμαστε βέβαιοι ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κατανοήσουν και θα ανταποκριθούν στις μοναδικές αυτές ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Ναυτιλίας, οι οποίες καθιστούν ζωτικής σημασίας για την Εθνική μας Ασφάλεια, την παρουσία του Έλληνα Πλοιάρχου και Υποπλοιάρχου στα υπό Ελληνική σημαία πλοία.

            Η στάση και η θέση μας αυτή, δεν αποσκοπεί στο να εμποδίσει την πρόσβαση στα Ελληνικά πλοία των συναδέλφων μας από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, πηγάζει από τις πραγματικές συνθήκες και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο Πλοίαρχος και ο νόμιμος αντικαταστάτης του, υποπλοίαρχος, των Ελληνικών πλοίων ασκούν και καθήκοντα δημοσίου λειτουργού. Καθήκοντα που τον καταξίωσαν ως επαγγελματία, ως αρωγό και που για τη χώρα μας είχαν και πάντα θα έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους.

            Για εμάς, αλλά και για κάθε Έλληνα πολίτη δεν νοείται Ελληνικό πλοίο, με Ελληνική σημαία χωρίς Έλληνα Πλοίαρχο.