Θέσπιση περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

EE - Απόφαση 480/2014 παράταση περιοριστικών μέτρων κατά του ΙΡΑΝ ως 24/11/2014

Παλαιότερα

EE - Απόφαση 21/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του ΙΡΑΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 42 2014

EE - Απόφαση 829/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του ΙΡΑΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1264 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1263 2012

EE - Απόφαση 168/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του ΙΡΑΝ

EE - Απόφαση 169/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του ΙΡΑΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 264 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 267 2012