ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΑΝΙΩΝ 2016

 

 

Συνάδελφοι,

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγιο που αφορά τα λιμάνια που γνωρίζετε και προσεγγίζετε, έτσι ώστε να συνταχθεί η σχετική έκθεση απο την Ένωσή μας και να αποσταλλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την ανταπόκρισή σας,

 

Καλά Ταξίδια,

 

Με εκτίμηση,

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                 Ο ΤΑΜΙΑΣ

       

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ                                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ