ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΕΠΕΝ για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής

 Το θαλάσσιο περιβάλλον και η ζωή που αναπτύσσεται σε αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την ποιότητα ζωής αλλά και αυτή την ύπαρξη της ζωής. Η Ελλάδα δε, χώρα με μεγάλο μήκος ακτών και πάμπολλα κατοικημένα νησιά στηρίζει την ύπαρξη της και την ανάπτυξη της στη θάλασσα (ναυτιλία, μεταφορές, τουρισμός). Το ίδιο ισχύει για πολλές ακόμα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θαλάσσια σύνορα. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί αντικείμενο εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και διεθνών συμβάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Διάσκεψης για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο 1992), η θαλάσσια ρύπανση οφείλεται κυρίως σε δραστηριότητες στη στεριά σε ποσοστό 82%. Η συμβολή της ναυσιπλοΐας στη ρύπανση των θαλασσών είναι μικρότερη και περιορίζεται κυρίως στα λιμάνια. Παρ’ όλα αυτά η ρύπανση προκαλούμενη από ατύχημα μπορεί να αποβεί καταστροφική για το θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα στην γύρω περιοχή. Ιδιαίτερα ευπαθείς είναι οι περιοχές οι οποίες αποτελούν συνήθεις ρότες για τα καράβια και στις οποίες τα ατυχήματα επιβαρύνουν το περιβάλλον αθροιστικά. Τα ατυχήματα στη θάλασσα εκτός από το κόστος που έχουν σε ανθρώπινες ζωές ναυτικών ή και επιβατών, προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις μόλυνση η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.

Η ΠΕΠΕΝ ευαισθητοποιημένη και ενεργοποιημένη στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, έχει οργανώσει στο παρελθόν εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ συνεχίζει τις δραστηριότητες της στη κατεύθυνση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στο θέμα αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΕΠΕΝ οργανώνει workshop με την ονομασία “HELP- Human and Environmental Life Protection”. Το workshop θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά στο ξενοδοχείο SAVOY κατά τις ημερομηνίες 10-13 Σεπτέμβρη 2002. Από τα 40 άτομα που θα λάβουν μέρος τα 15 θα είναι από τις παραθαλάσσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Νορβηγία και την Ισλανδία και τα υπόλοιπα από την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες θα είναι πλοίαρχοι, μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, ωκεανογράφοι, γιατροί και εκπρόσωποι τοπικών και λιμενικών αρχών και θα επιλεγούν σε συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΠΕΠΕΝ.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Εκτίμηση κινδύνου και προστασία της δημόσιας υγείας σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης
  • Μοντέλα προσομοίωσης θαλασσίων ατυχημάτων
  • Δειγματοληψία και μετρήσεις ρύπων σε νερό και αέρα
  • Μέθοδοι αντιμετώπισης κινδύνου
  • Μέθοδοι αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης
  • Ενημέρωση- ασφάλεια κοινού (ναυτικών και πολιτών)

Τις ομιλίες θα ακολουθεί συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών. Τα συμπεράσματα θα εκδοθούν σε βιβλίο και θα είναι διαθέσιμα επίσης σε CD-ROM και στο Internet.

Η έναρξη του workshop θα γίνει με ημερίδα, την οποία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης.