ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την σημερινή 01-02-2006 συνέντευξη τύπου του Υπουργού Ε.Ν. κου Μ. Κεφαλογιάννη, το επίμαχο άρθρο (Νο 28) άλλαξε και η νέα διατύπωσή του είναι ως εξής :

"Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων όλων των ναυτικών δεν προσμετρώνται τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας, ακόμη κι αν αυτά ενσωματώνονται στο βασικό μισθό όπως ορίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας".

Το ως άνω άρθρο όπως είναι τώρα διατυπωμένο και σύμφωνα και με την νομική υπηρεσία της ΠΝΟ, δεν επηρεάζει, αλλάζει ή μειώνει τις συντάξεις και τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.

Από το Δ.Σ. ΠΕΠΕΝ