ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.

ΣΤΟ GREEN AWARD FOUNDATION

ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΤΟ SS HELLAS LIBERTY

Πατήστε τη φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγάλο μέγεθος