ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-9-2014

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-9-2014

ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00