ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Ε.Ν.

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας έγινε την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11.00 π.μ.,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π.

Λόγος Προέδρου

Διασώσεις

Αριστεύσαντες ΚΕΣΕΝ

Βραβεύσεις ΑΕΙ

Τιμητικές Διακρίσεις

Πατήστε τη φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγάλο μέγεθος


Το Προεδρείο της ΠΕΠΕΝ


Ν. Θεοδόσης


Γ. Καραγεώργος


Γ. Βλάχος


Ι. Χαλάς


Γ. Τσουρής

Α. Μαρινάκης,
Α. Ταρλάμης


Ε. Κούζιλος
Εμ. Τσικαλάκης                
                 
                 
                 
                 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Εισαχθέντες σε ΑΕΙ Τιμητικές Διακρίσεις
 
Ν. Φιωτοδημητράκης Α. Καριντζή Για Β.Κ. Τσουκαλά   Για Α. Μαρτίνου Για Α. Αγγελικούση Για Μ. Αγγελικούση Λ. Δημητριάδης - Ευγενίδης Γ. Τσουρής
Αριστεύσαντες ΚΕΣΕΝ         Επίτιμο Μέλος ΔΣ  
         
Για Κ .Καραμάνη Π. Λουδάρος Σ. Περδικέας Στ. Δαφέρμος
ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ
Β. Λουκάς Α. Λαζαρίδης Ν. Χατζάκης Γ. Γηρούκης Ν. Χλωρός Για Θ. Χαλά Γ. Δήμου Για Γ. Βουτσελάκο Ι. Καλάνδράνης
 
Ι. Λιγνός,
Γ. Κολιτσας
Για
Μ. Πολομαρκάκη,
Μ. Βάλβη
Για
Σ. Περιστεράκη,
Δ. Λεωτσινίδη
Για Γ. Μπάμπαλη Για Μ. Λύρα Κ. Σοφιανός Για Π. Μακαρατζή Σ. Μπάλος Για το
"Ελευθέριος Βενιζέλος"