Θέμα:              Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) 2006

 

Εφαρμογή:     Ελληνόκτητα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας που θα επισκεφθούν λιμένες χωρών

             που θα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν λιμενικό έλεγχο για την εφαρμογή της 

             ανωτέρω Σύμβασης από 20/8/2013.

 

Περίληψη:      Έκδοση οδηγιών από το International Chamber of Shipping / International Shipping Federation προς τις ναυτιλιακές εταιρίες με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τον λιμενικό έλεγχο πλοίων τους για τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα από την MLC 2006.

 

Tο ICS / ISF, εν όψει της θέσης σε ισχύ της ILO Maritime Labour Convention 2006 από 20/8/13, ανήρτησε στην ιστοσελίδα του εγχειρίδιο οδηγιών προς τις ναυτιλιακές εταιρίες προκειμένου να αποφύγουν ή να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα των πλοίων τους κατά τη διενέργεια λιμενικού ελέγχου στην προσέγγισή τους σε λιμένες των χωρών που θα έχουν το δικαίωμα ελέγχου συμμόρφωσης των πλοίων με τις διατάξεις της MLC 2006.

 

Το πλήρες κείμενο του εγχειριδίου οδηγιών βρίσκεται στην διάθεσή σας δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ICS:  www.ics-shipping.org/ilopscguidance.pdf