Ο χορός της Π.Ε.Π.Ε.Ν. θα γίνει το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

στο Intercontinental

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΠΕΠΕΝ :

210-4133743, 4118862, 4128604, 4171722