ΙΟΣ ΕΜΠΟΛΑ 


Θέμα:             Αιμορραγικός ιός Έμπολα 

Ενημερωτικό υλικό / ταξιδιωτική Οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (
World Health Organization  WHO), που διαβιβάσθηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας με την οποία παρέχονται σχετικές με το θέμα οδηγίες στις Δημόσιες Αρχές Υγείας και στους δραστηριοποιούμενους στον τομέα των μεταφορών. 

Ιδιαιτέρως, επισημαίνεται η αναφορά της ανωτέρω ταξιδιωτικής Οδηγίας στα πλοία και τις ναυτιλιακές εταιρείες (παρ. 4.2.4) και η παράθεση σχετικών ιστοτόπων, από όπου μπορεί να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες.

WHO_Embola_1            WHO_Embola_2
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ

Θέμα:             Εξάπλωση αιμορραγικού ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική


Συνημμένα βρειτε την υπ’ αρ. 3485 από 10/9/2014 εγκύκλιος του ΙΜΟ, με την οποία  γίνεται αναφορά στην ισχύουσα διεθνή νομοθεσία (Κεφάλαιο ΧΙ – 2 της SOLAS και του Κώδικα ISPS), καθώς και σε αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και σε Κώδικες, που σχετίζονται με την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων και η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναχαίτιση της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εγκύκλιος θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συσχέτιση με την υπ’ αρ. 3484 από 2/9/14 εγκύκλιο του ΙΜΟ που εχουμε ηδη αναρτησει.

Εγκύκλιος IMOΘέμα:           Εξάπλωση αιμορραγικού ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική

Σας αποστελουμε συνημμένως την υπ’ αρ. 3484 από 2/9/2014 Εγκύκλιο του ΙΜΟ, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του ιού.  Επιπροσθέτως, σας αποστέλλουμε την από 2/9/2014 Advisory Note που εξέδωσε η Ναυτιλιακή Διοίκηση των ΗΠΑ (US Maritime Administration MARAD) σε σχέση με την εξάπλωση του ιού, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως τις απαιτήσεις αναφοράς κρουσμάτων  (παράγραφος 8 της Εγκυκλίου) στις αρμόδιες Αρχές.

Εγκύκλιος IMO        Advisory Note MARADΚΕΕΛΠΝΟ    Οδηγίες προς Πλοία
    Οδηγίες προς Ταξιδιώτες    FAQs    Poster Ελληνικό    Poster Αγγλικό

ΕΕΕ Circular 7318  (11/8/2014)
        Attachment 1 - USCG       Attachment2 - Philippines

Ανακοίνωση Υ.Ν.Α.  (5/8/2014)        Οδηγίες
        ΚΕΕΛΠΝΟ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θέμα:           Εξάπλωση αιμορραγικού ιού Έμπολα στη Γουινέα
 

Αποστέλουμε συνημμένως Ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΕ), η οποία αφορά στην εξάπλωση του αιμορραγικού ιού Έμπολα στην περιοχή της Γουινέας στη Δυτική Αφρική, όπου ο εν λόγω ιός τείνει να λάβει μορφή πανδημίας. Ωστόσο, γνωρίζεται ότι ο ΠΟΕ δεν έχει προτείνει μέχρι σήμερα περιοριστικά μέτρα για το εμπόριο, ούτε έχει εκδοθεί σχετική ταξιδιωτική Οδηγία από οποιαδήποτε αρχή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΟΕ
 www.who.int/csr/don/en

Ανακοίνωση Γουινέας