ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (SWINE FLU)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Γρίπη των Χοίρων

 World Health Organization (WHO) information

Συμπτώματα

Βήχας, Πονόλαιμος, Πυρετός, Ρίγη, Πονοκέφαλος, Κόπωση

Σπανιότερα, Διάρροια

Δεν ξεχωρίζει από άλλες μορφές γρίπης, παρά μόνον με εργαστηριακή εξέταση

Προστατευτικά μέτρα

·     Καλό πλύσιμο χεριών

·       Αποφεύγουμε να αγγίζουμε μάτια, μύτη, στόμα

·       Αποφεύγουμε επαφή με αρρώστους

·       Φοράμε μάσκα

Αντιμετώπιση

Φάρμακα Tamiflu και Relenza.

Preventive Measures

 

To protect yourself, practice general preventive measures for influenza:

 

• Avoid close contact with people who appear unwell and who have fever and cough.

• Wash your hands with soap and water frequently and thoroughly.

• Practice good health habits including adequate sleep, eating nutritious food, and keeping physically active.

 

If there is an ill person at home:

• Try to provide the ill person a separate section in the house. If this is not possible, keep the patient at least 1 meter in distance from others.

• Cover mouth and nose when caring for the ill person. Masks can be bought commercially or made using the readily available materials as long as they are disposed of or cleaned properly.

• Wash your hands with soap and water thoroughly after each contact with the ill person.

• Try to improve the air flow in the area where the ill person stays. Use doors and windows to take advantage of breezes.

• Keep the environment clean with readily available household cleaning agents.

 

If you are living in a country where swine influenza has caused disease in humans, follow additional advice from national and local health authorities.

 

What should I do if I think I have swine influenza?

 

If you feel unwell, have high fever, cough and/or sore throat:

• Stay at home and keep away from work, school or crowds as much as possible.

• Rest and take plenty of fluids.

• Cover your mouth and nose with disposable tissues when coughing and sneezing and dispose of the used tissues properly.

• Wash your hands with soap and water frequently and thoroughly, especially after coughing or sneezing.

• Inform family and friends about your illness and seek help for household chores that require contact with other people such as shopping.

 

If you need medical attention:

• Contact your doctor or healthcare provider before travelling to see them and report your symptoms. Explain why you think you have swine influenza (for example, if you have recently travelled to a country where there is a swine influenza outbreak in humans). Follow the advice given to you for care.

• If it is not possible to contact your healthcare provider in advance, communicate your suspicion of having swine influenza immediately upon arrival at the healthcare facility.

• Take care to cover your nose and mouth during travel.

 

What should I do if I am in regular contact with pigs?

Even though there is no clear indication that the current human cases with swine influenza infection are related to recent or ongoing influenza-like disease events in pigs, it would be advisable to minimize contact with sick pigs and report such animals to relevant animal health authorities.

Most people are infected through prolonged, close contact with infected pigs. Good hygiene practices are essential in all contact with animals and are especially important during slaughter and post-slaughter handling to prevent exposure to disease agents. Sick animals or animals that died from disease should not be undergoing slaughtering procedures. Follow further advice from relevant national authorities.

Swine influenza has not been shown to be transmissible to people through eating properly handled and prepared pork (pig meat) or other products derived from pigs. The swine influenza virus is killed by cooking temperatures of 160oF/70oC corresponding to the general guidance for the preparation of pork and other meat.

 

How can I protect myself from getting swine influenza from infected people?

 

In the past, human infection with swine influenza was generally mild but is known to have caused severe illness such as pneumonia For the current outbreaks in the United States and Mexico however, the clinical pictures have been different. None of the confirmed cases in the United States have had the severe form of the disease and the patients recovered from illness without requiring medical care. In Mexico, some patients reportedly had the severe form of the disease.

 

To protect yourself, practice general preventive measures for influenza:

• Avoid close contact with people who appear unwell and who have fever and cough.

• Wash your hands with soap and water frequently and thoroughly.

• Practice good health habits including adequate sleep, eating nutritious food, and keeping physically active.

 

If there is an ill person at home:

• Try to provide the ill person a separate section in the house. If this is not possible, keep the patient at least 1 meter in distance from others.

• Cover mouth and nose when caring for the ill person. Masks can be bought commercially or made using the readily available materials as long as they are disposed of or cleaned properly.

• Wash your hands with soap and water thoroughly after each contact with the ill person.

• Try to improve the air flow in the area where the ill person stays. Use doors and windows to take advantage of breezes.

• Keep the environment clean with readily available household cleaning agents.

 

If you are living in a country where swine influenza has caused disease in humans, follow additional advice from national and local health authorities.

 

What should I do if I think I have swine influenza?

 

If you feel unwell, have high fever, cough and/or sore throat:

• Stay at home and keep away from work, school or crowds as much as possible.

• Rest and take plenty of fluids.

• Cover your mouth and nose with disposable tissues when coughing and sneezing and dispose of the used tissues properly.

• Wash your hands with soap and water frequently and thoroughly, especially after coughing or sneezing.

• Inform family and friends about your illness and seek help for household chores that require contact with other people such as shopping.

 

If you need medical attention:

• Contact your doctor or healthcare provider before travelling to see them and report your symptoms. Explain why you think you have swine influenza (for example, if you have recently travelled to a country where there is a swine influenza outbreak in humans). Follow the advice given to you for care.

• If it is not possible to contact your healthcare provider in advance, communicate your suspicion of having swine influenza immediately upon arrival at the healthcare facility.

• Take care to cover your nose and mouth during travel.

Prepare for your trip before you leave

Antiviral Medications:  Travelers from the United States going to Mexico who are at high risk of severe illness from influenza (for example persons with chronic conditions such as diabetes, lung disease, heart disease, and the elderly, see www.cdc.gov/flu/professionals/acip/index.htm) are recommended to take antiviral medications for prevention of swine influenza during travel. The recommended antiviral drugs for swine influenza are oseltamivir (brand name Tamiflu®) and zanamivir (brand name Relenza®). Both are prescription drugs that fight against swine flu by keeping flu viruses from reproducing in the body. These drugs can prevent infection if taken as a preventative. Talk to your doctor about correct indications for using influenza antiviral medications. Always seek medical care if you are severely ill.

Antiviral chemoprophylaxis, or taking medicine to prevent flu viruses from reproducing in the body, (pre-exposure or post-exposure) is recommended for the following people:

Household close contacts who are at high risk for complications of influenza (for example, persons with certain chronic medical conditions and the elderly) of a confirmed or suspected case.

School-aged children who are at high risk for complications of influenza (for example, persons with certain chronic medical conditions) who had close contact (face-to-face) with a confirmed or suspected case.

Travelers to Mexico who are at high risk for complications of influenza (for example, persons with certain chronic medical conditions and the elderly).

Border workers (Mexico) who are at high risk for complications of influenza (for example, persons with certain chronic medical conditions and the elderly).

Health care workers or public health workers who had unprotected close contact with an ill confirmed case of swine influenza A (H1N1) virus infection during the ill person’s infectious period.

Antiviral chemoprophylaxis can be considered for the following:

Any health care worker who is at high risk for complications of influenza (for example, persons with certain chronic medical conditions and the elderly) who is working in an area with confirmed swine influenza A (H1N1) cases, and who is caring for patients with any acute febrile respiratory illness.

Persons who are not at high risk but who are travelers to Mexico or first responders or border workers who are working in areas with confirmed cases of swine influenza A (H1N1) virus infection. 

Further information about CDC’s recommendations for antiviral use during the swine flu outbreak can be found at the following websites:

Healthcare professionals

http://www.cdc.gov/swineflu/recommendations.htm

General public

http://www.cdc.gov/swineflu/antiviral_swine.htm

For all travelers, CDC recommends the following steps to help you stay healthy:

Be sure you are up-to-date with all your routine vaccinations, including a seasonal influenza vaccine. The seasonal vaccine is not expected to offer protection against swine flu viruses, but it can protect against seasonal influenza viruses which may still be circulating in Mexico and the Southern Hemisphere.

Pack a travel health kit that contains basic first aid and medical supplies. See Pack Smart in Your Survival Guide to Safe and Healthy Travel for a list of what to include in your travel health kit.

Identify the health-care resources in the area(s) you will be visiting.