Πλοιαρχική Ηχώ

 

Η "Πλοιαρχική Ηχώ" είναι το μοναδικό δημοσιογραφικό όργανο των Ελλήνων Πλοιάρχων, στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πληροφόρησης, έρευνας προστασίας, ασφάλειας, προσφοράς και ψυχαγωγίας των μελών της. Επίσης σχόλια ποικίλου περιεχομένου που αφορούν τον συνδικαλισμό και την αγωνιστικότητα της Τάξεως των Πλοιάρχων.

Στις εκδόσεις των τελευταίων ετών αναφέρονται θέματα που αφορούν τον συνδικαλισμό, την αγωνιστικότητα του κλάδου, την ναυτική παιδεία, την επιμόρφωση, την προστασία και την ασφάλεια, την πειρατεία, την υγεία, την ενημέρωση, την πληροφόρηση, την απομαχία, την προσφορά προς τους ασθενείς συναδέλφους (αιμοδοσία), τη ρύπανση των θαλασσών, αφιερώματα στους πλοιάρχους που έχουν κατά καιρούς σώσει ναυαγούς, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στον έχοντα ανάγκη συνάνθρωπο και συνάδελφο.

Θέματα επίσης που απευθύνονται για την ψυχαγωγία των μελών της Π.Ε.Π.Ε.Ν., (Λογοτεχνία, Πολιτιστική και Πολιτισμική Ενημέρωση), κοινωνικά, όπως επίσης θέματα που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα της Τάξεως των Πλοιάρχων (Νομοθεσία και Υπουργικές διατάξεις).


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΑΡΘΡΑΟΛΟΙ ΜΑΖΙ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΠΕΝ - ΝΕΟ Δ.Σ.

BALLAST WATER MANAGEMENTΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΑΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1 - 2 - 3


BALLAST WATER MANAGEMENT


INTERNET

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image