Εκπροσώπηση των Πλοιάρχων

Η ΠΕΠΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (Υ.Ν.Α.)

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ν.Α.)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Σ.Ε.Ν. Α - Β)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Ε.Ν.)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ν.Ε.)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Ν.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Α.Α.Ν.)

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)

ΑΛΣΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image