Νομική Υποστήριξη

Η ΠΕΠΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

 

Η Ένωσή μας παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με δικηγόρο σε όσα μέλη μας αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με :

 

Α) Την καθυστέρηση εξόφλησης των δεδουλευμένων αποδοχών τους από την υπηρεσία τους στα πλοία και για τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και το Νόμο.

Β) Την εμπλοκή τους στα Ποινικά ή Αστικά Δικαστήρια και στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Εμπορικού Ναυτικού για τα θέματα που προκύπτουν από τη ναυτολόγησή τους.

Γ) Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά ζητήματα.

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image