Λογισμικό

ΧΡΗΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 

Λεξικό Ναυτικών Ορων & Συντμήσεων (Dictionary of Marine Terms & Abbreviations)
Από τους ναυτικούς και τα στελέχη της Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού, του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον κόσμο ! Το Λεξικό είναι Αγγλο - Αγγλικό και καλύπτει Όρους και Συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στα ναυτικά επαγγέλματα. Ναυτιλία, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Ιστιοπλοϊα, Ναυτική Μηχανική, Ναυπηγική, Πληροφορική, Επικοινωνίες και σχετικοί κλάδοι. Περιλαμβάνει περισσότερους από 9200 Όρους & Συντμήσεις. Το Λεξικό είναι ενεργό και ενημερώνεται συνεχώς.
  Dictionary of Marine Terms & Abbreviations

  

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image